Симптоми и синдроми

КСГ (каротидна сфигмография) – pulsus celer с ниска и изгладена инцизура и дикротична вълна

Не пропускайте

Коментари