Симптоми и синдроми

Катетеризация на субхепаталните вени – постсинусоидален (супрахепатален) блок

Не пропускайте

Коментари