Симптоми и синдроми

ФКС (фиброколоноскопия) – хиперемия, кървящи язви, псевдополип

Не пропускайте

Коментари