Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – високочестотен диастоличен шум след II тон, най-добре доловим на Боткин – Ерб (Erb)

Не пропускайте

Коментари