Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – увеличена аортна компонента на II тон (А2)

Не пропускайте

Коментари