Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – систоличен шум кресчендо-декресчендо в основата

Не пропускайте

Коментари