Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – пресистоличен шум кресчендо, завършващ с акцентуиран I тон

Не пропускайте

Коментари