Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – мезо- или телесистоличен клик на върха

Не пропускайте

Коментари