Симптоми и синдроми

ФКГ (фонокардиография) – лентовиден или вретеновиден систоличен шум на върха

Не пропускайте

Коментари