Симптоми и синдроми

ФИД (функционално изследване на дишането) – хипоксемия

Не пропускайте

Коментари