Симптоми и синдроми

ЕКГ – ЛПХБ (ляв преден хемиблок)

Не пропускайте

Коментари