Симптоми и синдроми

ЕКГ – ЛББ (ляв бедрен блок)

Не пропускайте

Коментари