Симптоми и синдроми

ЕКГ – ДББ (десен бедрен блок) и ЛЗХБ (ляв заден хемиблок)

Не пропускайте

Коментари