Симптоми и синдроми

ЕхоКГ – аортно-септален и митро-аортален континуитет липсва

Не пропускайте

Коментари