Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – значително постстенотично разширение на a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари