Симптоми и синдроми

АКГ – абнормна вълна А, покачваща се късно с гърбица

Не пропускайте

Коментари