Речник

апиретичен

на латински език: apyreticus
на английски език: apyretic, afebrile, non-febrile.
свързани термини: 

афебрилен, нетрескав, без повишена температура

Не пропускайте

Коментари