Речник

апертура

на латински език: aperturа
на английски език: aperture, opening

отвор, отвърстие

Не пропускайте

Коментари