Речник

антибиотици

на латински език: antibiotica
на английски език: antibiotics

антибиотик е химическо съединение с подчертан биологичен ефект изразен в унищожаването или забавянето на растежа на редица микроорганизми, като бактерии, гъби и протозои; антибиотиците са продукти от метаболизма на различни гъбички и бактерии или представляват полусинтетични и синтетични аналози на тези продукти; те спират размножаването на микроорганизмите (бактериостатичен ефект) или ги разрушават (бактерициден ефект); антибиотиците се разделят на няколко основни групи: пеницилини, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами, аминогликозиди, тетрациклини, макролиди, линкозамиди (линкозамини), гликопептиди, амфениколи, полимиксини, рифамицини

Не пропускайте

Коментари