Речник

антракоза

на латински език: anthracosis
на английски език: anthracosis
свързани термини: 

пневмокониоза – заболяване на белите дробове, причинено от отлагане на въглищен прах в тях;

Бели дробове с характерен мозаечен вид. Под висцералната плевра прозира сив до черен на цвят пигмент – въглищен прах,натрупан под формата на ивици и петна. По същият начин са променени и перибронхиалните лимфни възли, видими в областта на белодробните хилуси

 

Не пропускайте

Коментари