Речник

анабиоза

на латински език: anabiosis
на английски език: anabiosis

Анабиозата (на гръцки: ἀναβιω, връщане към живот) е състояние на почти пълно, но обратимо прекратяване на жизнената дейност; от него огранизмът може да излезе при определени условия и да се върне към интензивен живот; счита се, че състоянието на анабиоза е открито през 1701 г. от холандския биолог Антони ван Льовенхук; терминът "анабиоза" е предложен през 1873 г. от немския учен Вилхелм Прейер в негово изследване на временното прекратяване на жизнената дейност; освен анабиоза, други термини, които обозначават това състояние са биостаза, абиоза, криптобиоза, мнима смърт и т.н. най-общо казано анабиозата е временно и об­ратимо, почти пълно прекратяване на жиз­нените процеси на организма

Не пропускайте

Коментари