Речник

амимия

на латински език: amimia
на английски език: amimia

пълна липса или намаляване на изразителността на лицевата мускулатура, при заболявания на таламуса и екстрапирамидиата система (паркинсонизъм) и др

Не пропускайте

Коментари