Речник

алиментарен

на латински език: alimentarius
на английски език: alimentary
синоними: хранителен

хранителен, отнасящ се до храната или храненето

Не пропускайте

Коментари