Законодателство

Приложение № 19-Б. Клинична процедура № 5. Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст

Не пропускайте

Коментари