Законодателство

Клинична процедура № 4. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Приложение № 19. Клинични процедури

Източник(ци):