Законодателство

Амбулаторна процедура № 38. Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Приложение № 18. Амбулаторни процедури

Амбулаторна процедура № 38.1. Осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО

Амбулаторна процедура № 38.2. Осигуряване на антихемофилни фактори за лечение на вродени коагулопатии

Източник(ци):

Коментари