Законодателство

Амбулаторна процедура № 38. Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 18-Б. Амбулаторни процедури

Амбулаторна процедура № 38.1. Осигуряване на скъпоструващи лекарстени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО

Амбулаторна процедура № 38.2. Осигуряване на антихемофилни фактори за лечение на вродени коагулопатии

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари