Събития

Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания 2020“

Време: 
02.07.2020 - 05.07.2020