Законодателство

Закон за медицинските изделия

В сила от 12 юни 2007 г. Обн. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп. ДВ, бр. 84 от 2 ноември 2012 г.

Не пропускайте

Коментари