Законодателство

Приложение № 4. Кодове на заболяванията по списък, определен с Решение № РД-НС-04-12 от 10 февруари 2016 г. на НС на НЗОК, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия

Не пропускайте

Коментари