Законодателство

Амбулаторна процедура № 38. Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО

Не пропускайте

Коментари