Законодателство

Амбулаторна процедура № 15. Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

Не пропускайте

Коментари