Законодателство

Клинична процедура № 4. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

Не пропускайте

Коментари