Законодателство

Клинична процедура № 3. Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

Не пропускайте

Коментари