Законодателство

Клинична пътека (КП) № 055. Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен – Баре) на апаратна вентилация

Не пропускайте

Коментари