Законодателство

Клинична пътека (КП) № 047. Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

Не пропускайте

Коментари