Законодателство

Клинична пътека (КП) № 264. Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

Не пропускайте

Коментари