Законодателство

Клинична пътека (КП) № 256. Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

Не пропускайте

Коментари