Законодателство

Клинична пътека (КП) № 241. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

Не пропускайте

Коментари