Законодателство

Клинична пътека (КП) № 240. Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

Не пропускайте

Коментари