Законодателство

Клинична пътека (КП) № 235. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

Не пропускайте

Коментари