Законодателство

Клинична пътека (КП) № 215. Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

Не пропускайте

Коментари