Законодателство

Клинична пътека (КП) № 193. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis1 – 4 N0 – 2 M0 – 1

Не пропускайте

Коментари