Законодателство

Клинична пътека (КП) № 162. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за остраняване на болестни изменения на женските полови органи

Не пропускайте

Коментари