Законодателство

Клинична пътека (КП) № 015. Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

Не пропускайте

Коментари