Законодателство

Клинична пътека (КП) № 138. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

Не пропускайте

Коментари