Законодателство

Клинична пътека (КП) № 136. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

Не пропускайте

Коментари