Законодателство

Клинична пътека (КП) № 135. Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

Не пропускайте

Коментари