Законодателство

Клинична пътека (КП) № 120. Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

Не пропускайте

Коментари