Законодателство

Клинична пътека (КП) № 119. Оперативни процедури при комплекси сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условията на екстракорпорално кръвообращение

Не пропускайте

Коментари