Законодателство

Клинична пътека (КП) № 118. Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

Не пропускайте

Коментари